fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
 21 0724 7754, 69 4698 0382 21 1770 6607
Menu

Ανοιχτή επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία για τα απαραίτητα μέτρα λόγω Covid19

Είναι προφανές πως ενόψει των έκτακτων μέτρων λόγω της εξάπλωσης του ιού covid19 που θα πλήξουν ανεπανόρθωτα την πραγματική οικονομία της χώρας μας, συρρικνώνοντας το ενεργητικό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με :

α) το γεγονός ότι η εφαρμογή των ήδη εκδοθεισών αποφάσεων υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 ( Νόμο Κατσέλη) και προσωρινών διαταγών του ίδιου ανωτέρω Νόμου, είναι εν τοις πράγματι αδύνατη λόγω του ότι : ι) οι τράπεζες απαιτούν αυτοπρόσωπη πληρωμή εκ μέρους του/της δανειολήπτη/ριας το οποίο είναι υγειονομικά επικίνδυνο, ιι) υπάρχουν περιορισμοί στις συναλλαγές Μετρητών στο ταμείο, ιιι) Η πληρωμή της ορισθείσας δόσης δεν μπορεί να γίνει ούτε ηλεκτρονικά, ούτε μέσω ΑΤΜ,

β) την προ έτους κατοχύρωση της αντισυνταγματικής δυνατότητας ανάκλησης δικαστικής απόφασης και έκπτωσης οφειλετών από τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 με επίδοση εξώδικης δήλωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα στον οφειλέτη, με τη συμπλήρωση καθυστέρησης ποσού που αντιστοιχεί σωρευτικά σε τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, δυνάμει του αναθεωρημένου άρθρου 11 παρ 2 του ανωτέρω Νόμου,

γ) τη λήξη της πλατφόρμας προστασίας κύριας κατοικίας στις 30 Απριλίου 2020,

δ) τις εξαγγελίες για αντικατάσταση του Ν. 3869/2010, της πλατφόρμας προστασίας κύριας κατοικίας και των διατάξεων του εξωδικαστικού συμβιβασμού επιχειρήσεων, με το νέο πλαίσιο “second chance” και της εύλογης παύσης κάθε διαβούλευσης και σχεδιασμού του νέου πλαισίου για διάστημα τεσσάρων (4) και πλέον μηνών, γεγονός που θα δημιουργήσει κενό προστασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι επιβεβλημένο:

-Να ανασταλούν για πέντε (5) μήνες με ισόποση παράταση του χρόνου αποπληρωμής, οι δικαστικές ρυθμίσεις των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 όλων των ήδη εκδοθεισών αποφάσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 3869/2010 και των ήδη εκδοθεισών προσωρινών διαταγών των Ν. 3869/2010 και  Ν. 4605/2019.

-Να παραταθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών η λήγουσα στα τέλη Απριλίου ισχύς των διατάξεων της πλατφόρμας προστασίας κύριας κατοικίας του Ν 4605/2019, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30η-09-2020.

-Να παραμείνουν εν ισχύ όλες οι διατάξεις του Ν 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τουλάχιστον μέχρι την 30η-9-2020.

-Να ανασταλούν όλοι οι πλειστηριασμοί τουλάχιστον μέχρι την 30η-9-2020.

-Να μην καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής ενήμερων και ρυθμισμένων δανειακών προϊόντων για το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι την 30η-9-2020.

-Να ανασταλούν οι τηλεφωνικές οχλήσεις – ενημερώσεις από συνεργαζόμενα με τις τράπεζες, τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης δανειακών χαρτοφυλακίων, Δικηγορικά Γραφεία, Δικηγορικές Εταιρείες και εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών -εισπρακτικές- τουλάχιστον μέχρι την 30η-9-2020 και να απειλείται πρόστιμο ύψους 2.000€ για κάθε παραβίαση της ανωτέρω αναστολής.

Παρακαλώ να πράξετε τα δέοντα υιοθετώντας τις παραπάνω προτάσεις.

Με εκτίμηση
Μιχάλης Κούβαρης
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Νομικός σύμβουλος της Ένωσης καταναλωτών και δανειοληπτών

Σχετικά άρθρα

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 3869/2010 (Νόμου Κατσέλη-Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)

Στο Νόμο 4745/2020 που δημοσιεύτηκε στις 6-11-2020 (ΦΕΚ Α’ 214/06-11-2020), περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), προκειμένου αυτές να επαναπροσδιοριστούν σε συντομότερη δικάσιμο, με επιμέλεια του αιτούντος δανειολήπτη. Με τον ανωτέρω Νόμο και υπό τον μανδύα της συμμόρφωσης προς το άρθρο 6 παρ. […] Διαβάστε >>

Learn More

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (άρθρο 62 παρ. 3 και 5 του Ν. 4549/2018 και 9 παρ. 2, 2Α και 2Β του Ν. 3869/2010 και 68 παρ. 11 των μεταβατικών διατάξεων)

Oι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 62: «Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β ως εξής: «2α. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, οποιοσδήποτε διάδικος μπορεί […] Διαβάστε >>

Learn More

Το παζλ των εκκρεμών αιτήσεων του Νόμου Κατσέλη & η ηλεκτρονική διαδικασία επαναπροσδιορισμού

Οι ευρωπαϊκές επιταγές για επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010 (Ν. Κατσέλη), αφού απέκτησαν – πρώτη φορά – σάρκα και οστά με την υπογραφή του τρίτου Μνημονίου (Ν. 4336/2015), ξεκίνησαν να απασχολούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως προς τη διερεύνηση των τρόπων εφαρμογής τους. Με βάση […] Διαβάστε >>

Learn More
dikigoriko grafeio