Menu

Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου

Την αίτηση για έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού και εγγραφή στο βιβλίο σωματείων του πρωτοδικείου νομιμοποιούνται να υποβάλουν το ίδιο το σωματείο, τα κατ’ ιδίαν μέλη του, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον (Μπέης: ο.π., σ. 604, Αρβανιτάκης: ο.π., άρθ. 787, αριθ. 2). Η αίτηση δεν στρέφεται κατά κάποιου προσώπου.

Στην αίτηση με την οποία ζητείται η εγγραφή τροποποίησης του καταστατικού σωματείου στο βιβλίο σωματείων πρέπει να αναφέρονται: α) Τα ονόματα, η ιδιότητα και το έννομο συμφέρον των αιτούντων, β) ότι με την προβλεπόμενη στο καταστατικό ή τον νόμο νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία λήφθηκε απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου με την οποία επέρχεται τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του καταστατικού, γ) το περιεχόμενων των διατάξεων που τροποποιούνται όπως είχαν πριν από την τροποποίηση και όπως έχουν μετά την τροποποίηση, δ) η σύνταξη του τροποποιημένου καταστατικού το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική δικογραφία, ε) αίτημα να γίνει δεκτή η αίτηση και να διαταχθεί η εγγραφή της τροποποίησης του σωματείου στο οικείο βιβλίο του δικαστηρίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (εις διπλούν).
2. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές εις τριπλούν + μια (1) φωτοτυπία.
3. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο).
4. Απόφαση αναγνώρισης σωματείου, επικυρωμένη.
5. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εις διπλούν) με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας).
6. Πιστοποιητικό μεταβολών Σωματείου (Πρωτοδικείου).