fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
 21 0724 7754, 69 4698 0382 21 1770 6607
Menu

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 3869/2010 (Νόμου Κατσέλη-Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)

Στο Νόμο 4745/2020 που δημοσιεύτηκε στις 6-11-2020 (ΦΕΚ Α’ 214/06-11-2020), περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), προκειμένου αυτές να επαναπροσδιοριστούν σε συντομότερη δικάσιμο, με επιμέλεια του αιτούντος δανειολήπτη.

Με τον ανωτέρω Νόμο και υπό τον μανδύα της συμμόρφωσης προς το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ για την εύλογη διάρκεια της δίκης, ορίζεται ότι όλες οι εκκρεμείς στον πρώτο βαθμό, δηλαδή στο Ειρηνοδικείο, υποθέσεις, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση σε χρόνο μετά την 15.6.2021, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και μάλιστα επί ποινή απαραδέκτου, με επιμέλεια του αιτούντος-οφειλέτη, αρχικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στις κάτωθι αποκλειστικές προθεσμίες και εν συνεχεία με εκδίκαση της υπόθεσης κατά τα πρότυπα της νέας Τακτικής Διαδικασίας του Ν. 4335/2015.

Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού κατατίθενται επί ποινή απαραδέκτου εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

α) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν μέχρι και τις 31.12.2014, από την 1η.12.2020 έως και την 15η.01.2021.


β) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.1.2015 έως και 30.6.2015, από την 1η.12.2020 έως και την 31η.01.2021.


γ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.7.2015 έως και 31.12.2015, από την 1η.12.2020 έως και την 15η.02.2021


δ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.1.2016 έως και 30.6.2016, από την 1η.12.2020 έως και την 28η.02.2021.


ε) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.7.2016 έως και 31.12.2016, από την 1η.12.2020 έως και την 15η.3.2021.


στ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.1.2017 έως και 30.6.2017, από την 1η.12.2020 έως και την 31η.3.2021.


ζ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.7.2017 έως και 31.12.2017, από την 1η.12.2020 έως και την 15η.04.2021.


η) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.1.2018 έως και 30.6.2018, από την 1η.12.2020 έως και την 30η.04.2021.


θ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.7.2018 έως και 31.12.2018, από την 1η.12.2020 έως και την 15η.05.2021.


ι) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 έως και την 31η.05.2021.


Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης συνεπάγεται την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου των αιτούντων.
Αφού διαβιβαστεί η αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και κοινοποιηθεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (πιστωτές, εγγυητές), εκδίδεται σχετικά ηλεκτρονική βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται τα αποδεικτικά επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού και της αίτησης ρύθμισης οφειλών, καθώς και τα πιστοποιητικά για τη διενέργεια των κοινοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε όσα δικαστήρια έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) η κατάθεση μπορεί να ενεργείται ηλεκτρονικά και ο φάκελος της δικογραφίας να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο αιτών προσκομίζει τα ακόλουθα έγγραφα με τις προτάσεις του:

(α) Βεβαίωση υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία χορηγείται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

(β) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων η πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., που καλύπτουν διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, του οποίου ζητείται η ρύθμιση με την αίτηση ρύθμισης οφειλών, καθώς και όλο το διάστημα μέχρι την κατάθεση των προτάσεων.

(γ) τις εκδοθείσες δηλώσεις/πράξεις προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των τελευταίων πέντε (5) ετών. Η τελευταία εκδοθείσα δήλωση/πράξη προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) πρέπει να συνοδεύεται κατά περίπτωση είτε από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) μετά από αυτήν είτε από την υποβληθείσα, μετά την έκδοση της δήλωσης/πράξης προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Τα έγγραφα των περ. α’ έως και δ’ προσκομίζονται από τον αιτούντα και για τον/την σύζυγό του, καθώς επίσης και για τα ανήλικα τέκνα του με περιουσία.

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση των προτάσεων προβλέπεται σχετική προθεσμία για την κατάθεση της προσθήκης – αντίκρουσης των διαδίκων.
Εντός δε δεκαπέντε (15) ημερών από το “κλείσιμο” του φακέλου, η Γραμματεία του αρμοδίου Ειρηνοδικείου προσδιορίζει συγκεκριμένη δικάσιμο για την εν λόγω υπόθεση, στην οποία δεν παρίστανται με φυσική παρουσία, ει μη μόνο δια των ανωτέρω προτάσεων τους, οι διάδικοι και δε λαμβάνει χώρα εξέταση μαρτύρων.

Εντός έξι (6) μηνών από την ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο εκδίδεται η απόφαση επί της αιτήσεως.

Ένδικα μέσα και βοηθήματα που ασκούνται κατά των αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος, δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ. Έφεση ασκείται μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 518 ΚΠολΔ, άλλως μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης

Ακολουθούν οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις μας που επικοινωνήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, πριν την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σχετικά άρθρα

Ανοιχτή επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία για τα απαραίτητα μέτρα λόγω Covid19

Είναι προφανές πως ενόψει των έκτακτων μέτρων λόγω της εξάπλωσης του ιού covid19 που θα πλήξουν ανεπανόρθωτα την πραγματική οικονομία της χώρας μας, συρρικνώνοντας το ενεργητικό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με : α) το γεγονός ότι η εφαρμογή των ήδη εκδοθεισών αποφάσεων υπαγωγής στο Ν. […] Διαβάστε >>

Learn More

"Επικαιροποίηση: Μια ιστορία γραφειοκρατίας" του Μιχάλη Ι. Κούβαρη

Η τελευταία πράξη του δράματος της καλοκαιρινής αποξήλωσης του Νόμου Κατσέλη λαμβάνει χώρα αυτές τις μέρες. Η έννοια της “επικαιροποίησης” μπήκε στη ζωή μας το Δεκαπενταύγουστο και ουσιαστικά σήμανε την εκκίνηση μιας εποχής που χαρακτηρίζεται από την άνευ προηγουμένου προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων στα Ειρηνοδικεία και στα υποκαταστήματα των […] Διαβάστε >>

Learn More