Menu

Παύση Εργασιών Εκποίησης (166 Πτωχ Κώδικα, 15 παρ. 1 Ν. 3869/2010)

υπερχρεωμένα νοικοκυριά δικηγόροι Αθηνών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και προβληματισμό έχει προκαλέσει η περίπτωση προσώπων που έχουν πετύχει την ένταξή τους στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) με έκδοση οριστικής αποφάσεως, πλην όμως έχει διαταχθεί η εκποίηση, με ορισμό εκκαθαριστή, των δευτερευόντων -πλην της κύριας κατοικίας- ακινήτων περιουσιακών τους στοιχείων. Η εμπειρία των δέκα (10) ετών εφαρμογής του Νόμου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, έχει δείξει ότι αυτές οι εκποιήσεις σπανίως ολοκληρώνονται, με αποτέλεσμα τα υπό ρευστοποίηση περιουσιακά στοιχεία να ευρίσκονται σε ένα “προβληματικό” νομικό καθεστώς. Το εν λόγω ζήτημα έχει ήδη εκκινήσει να απασχολεί τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Δυνάμει του άρθρου 166 παρ. 1 και 2 του Πτωχευτικού Κώδικα προβλέπεται ότι :

1. Αν οι εργασίες της πτώχευσης δεν μπορούν να εξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης των αναγκαίων χρημάτων ή ευχερώς ρευστοποιήσιμης περιουσίας, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθεση του εισηγητή και αφού ακούσει τον σύνδικο, μπορεί, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, πιστωτή ή του συνδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να κηρύξει την παύση των εργασιών της πτώχευσης
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 περατώνεται η πτώχευση, αίρεται η πτωχευτική απαλλοτρίωση και ο οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του. Οι πιστωτές αναλαμβάνουν τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα, εκτός αν ο οφειλέτης έχει απαλλαγεί σύμφωνα με το άρθρο 169, παύει δε το λειτούργημα του συνδίκου και του εισηγητή. Τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μετά πάροδο μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1

Σύμφωνα δε με το άρθρο 15 του Ν. 3869/2010 «Για τη ρύθμιση και απαλλαγή χρεών φυσικών προσώπων εφαρμόζονται, όπου επιβάλλεται, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.».

Συνεπεία των ανωτέρω, το άρθρο 166 παρ. 1 και 2 του Πτωχευτικού Κώδικα έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις που διετάχθη η εκποίηση ακινήτων -πλην της κύριας κατοικίας του οφειλέτη-, τα οποία όμως εν τέλει δεν εκποιήθηκαν.

Ειδικότερα, για την απαλλαγή του πτωχεύσαντος φυσικού προσώπου απαιτείται σχετική αίτηση αυτού προς το πτωχευτικό δικαστήριο, η οποία υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρ. 168 ΠτΚ, έως την περάτωση της πτώχευσης, εφόσον έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την κήρυξη αυτής, ή και νωρίτερα, σε περίπτωση που επίκειται περάτωση της πτώχευσης πριν από την πάροδο διετίας από την κήρυξη αυτής.

Έχει κριθεί δε νομολογιακά ότι : «Αν ο εκκαθαριστής διατυπώσει ότι οι εργασίες ρευστοποίησης δεν δύνανται να συνεχιστούν ή δεν είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμη η περιουσία του οφειλέτη, ζητά κατά το αναλογικώς εφαρμοζόμενο άρθρο 166 Πτωχ. Κ, την παύση των εργασιών ρευστοποίησης με απόφαση του Ειρηνοδικείου. Ακολουθείται και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε όλες τις άλλες η εκουσία δικαιοδοσία. Τέτοια περίπτωση είναι αυτή κατά την οποία ο εκκαθαριστής διαπιστώνει ότι είναι δυσχερής ή ασύμφορη η εκποίηση ή δεν εκδηλώνεται αγοραστικό ενδιαφέρον. Το ίδιο ισχύει, αν διαπιστώνει ο εκκαθαριστής ότι τα έξοδα εκποίησης και το προϊόν ρευστοποίησης καθιστούν άσκοπη τη ρευστοποίηση. Στην έννοια των εξόδων που καθιστούν άσκοπη την εκποίηση εμπίπτουν η αμοιβή του, οι ανακοινώσεις, τα έξοδα συμβολαιογράφου κλπ. Η κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεται διακριτά καθώς όπως τονίζει και η νομολογία, η έλλειψη περιουσίας ικανής να προσπορίσει ρευστό στους πιστωτές δεν αρκεί για την κήρυξη της παύσης της διαδικασίας ρευστοποίησης, εφόσον υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα για τη συνέχιση των εργασιών. Και αντιστρόφως, η ύπαρξη περιουσίας ικανής να προσπορίσει ρευστό στους πιστωτές, δεν εμποδίζει την κήρυξη της παύσης των εργασιών της ρευστοποίησης, εφόσον δεν υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα για τη συνέχιση αυτών. Την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 166 Πτωχ. Κωδ.μπορεί να τη ζητήσει και ο οφειλέτης. Έτσι ο οφειλέτης μπορεί να τηρήσει την παραπάνω διαδικασία, προκειμένου να αναλάβει πάλι τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, των οποίων η εκποίηση είχε διαταχθεί με την απόφαση υπαγωγής του στο Ν. 3869/2010 (βλ. Βενιέρης Ι. – Κατσάς Θ. Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα έκδ. 2016, Κεφ. ΙΓ παρ. 1362-1363) (υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σιντίκης).