fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
 21 0724 7754, 69 4698 0382 21 1770 6607
Menu

Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των εκκρεμών δικών Ν. 3869/2010 (πλατφόρμα επίσπευσης-επαναπροσδιορισμού)

Σύμφωνα με πηγές του dikastiko.gr, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταθέτει νομοσχέδιο με τίτλο «Ρύθμιση για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών δικών Ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης Στο ν. 3869/2010 ( Α’ 130 )» κατά το οποίο προστίθεται νέο άρθρο 4Α. Ενδεικτικά, παρατίθενται μερικές από τις παραγράφους που αποτελούν καίριες αλλαγές στην διαδικασία του ν.3869/2010:

«1.Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021 εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά κατά τις διατάξεις των παρ. 2 επ. του παρόντος. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχικώς ορισθείσα όσο και η οριζόμενη μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση της υπόθεσης. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος στην επανάληψη της συζήτησης κατά τα άρθρα 254 κα 309 ΚΠολΔ, εφόσον η αρχική συζήτηση είχε λάβει χώρα πριν τις 15.6.2020. 2. Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα.

2. Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα.

3. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας η οποία θα διαμορφωθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία…..

6. Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου στις ακόλουθες προθεσμίες:

α) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν μέχρι και 31.12.2014, ως τις 15.11.2020

β) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.01.2015 έως 30.06.2015 ως τις 30.11.2020

γ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.07.2015 έως 31.12.2015 ως τις 15.12.2020

δ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν κατά από 01.01.2016 έως 30.06.2016 ως τις 31.12.2020

ε) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.07.2016 έως 31.12.2016 ως τις 15.01.2021

στ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.01.2017 έως 30.06.2017 ως τις 31.01.2021

ζ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.07.2017 έως 31.12.2017 ως τις 15.02.2021

η) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.01.2018 έως 30.06.2018 ως τις 01.03.2021

θ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.07.2018 έως 31.12.2018 ως τις 15.03.2021

ι) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από τις 01.01.2019 και μετά ως τις 31.03.2021

κ) Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες ανεξαρτήτως χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, θα αναβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται ως τις 31.7.2021. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις που θα ματαιωθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα επαναφερθούν με κλήση η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά την 15.6.2021.

10. Εφόσον η αίτηση επαναπροσδιορισμού δεν έχει κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 122-143 ΚΠολΔ μέσα προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεση της. λογίζεται μηδέποτε ασκηθείσα. Εφόσον συντρέχει περίπτωση διενέργειας επίδοσης στην αλλοδαπή, ο χρόνος συντέλεσης της ως προς τον επισπεύδοντα την επίδοση καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 Κανονισμού 1393/2007, 136 ΚΠολΔ ή στις Διεθνείς Συμβάσεις.

11. Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών για τις οποίες δεν θα υποβληθεί εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού λογίζονται μηδέποτε ασκηθείσες. Προσωρινές διαταγές οι οποίες χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αιτήσεων ρύθμισης οφειλών για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού καταργούνται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Η γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμούσε η αίτηση χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε πιστωτή που δικαιολογεί έννομο συμφέρον ως προς τη μη υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης επαναπροσδιορισμού.

12. Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται τα αποδεικτικά επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού και της αίτησης ρύθμισης οφειλών, τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους και τα πιστοποιητικά για τη διενέργεια των κοινοποιήσεων μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Σε όσα δικαστήρια έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) η κατάθεση μπορεί να ενεργείται ηλεκτρονικά και ο φάκελος δικογραφίας να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

18. Η υπόθεση λογίζεται συζητηθείσα κατά την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης της προσθήκης, όποτε κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας και διαβιβάζεται αμελλητί στον ειρηνοδίκη που καθορίζεται με πράξη του διευθύνοντος το αρμόδιο ειρηνοδικείο. Εφόσον ο Ειρηνοδίκης κρίνει απολύτως αναγκαία τη διεξαγωγή μαρτυρικών καταθέσεων ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους ορίζει με πράξη που κοινοποιείται στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα, προφορική συζήτηση κατά την οποία εξετάζονται οι μάρτυρες ή οι διάδικοι. Πραγματογνωμοσύνη ή αυτοψία διατάσσονται με πράξη του Ειρηνοδίκη που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Με την ίδια πράξη καθορίζεται ο πραγματογνώμονας που θα διεξάγει την πραγματογνωμοσύνη, το θέμα της, η προθεσμία διεξαγωγής της και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Επιπλέον τάσσεται προθεσμία στα διάδικα μέρη για την κατάθεση εγγράφων παρατηρήσεων επί της πραγματογνωμοσύνης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως εφόσον διαταχθεί αυτοψία. Εφόσον διαταχθεί προφορική συζήτηση κατά τις διατάξεις του παρόντος η προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων είναι τουλάχιστον 15 ημέρες και η δικάσιμος ορίζεται επί ποινή απαραδέκτου των αποδεικτικών μέσων στα οποία αφορά σε χρόνο που δεν απέχει πέραν των 60 ημερών από τη δημοσίευση της πράξης με την οποία διατάσσεται η διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας. Κατά την προφορική συζήτηση δεν κατατίθενται νέες προτάσεις. Αν διαταχθούν μαρτυρικές αποδείξεις, πραγματογνωμοσύνη, αυτοψία ή εξέταση διαδίκων οι διάδικοι δικαιούνται να καταθέσουν μέσα σε προθεσμία οκτώ ημερών από την συζήτηση ή την κατάθεση της πραγματογνωμοσύνης ή τη διενέργεια της αυτοψίας σημείωμα στο οποίο σχολιάζονται αποκλειστικά η αποδεικτική διαδικασία.

21. Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη χρέωση της δικογραφίας στον ειρηνοδίκη από τον διευθύνοντα το ειρηνοδικείο.

26. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 εδ. γ’ του παρόντος, υποθέσεις οι οποίες έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση σε δικασίμους μεταγενέστερες της 15.6.2021 λογίζονται αυτοδικαίως αποσυρθείσες».

Σχετικά άρθρα

Όλες οι πληροφορίες για το νομοσχέδιο που αφορά τους servicers και τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

1.Τι αλλάζει στη ζωή μας με αυτό το νομοσχέδιο; Οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι: διαφάνεια στις σχέσεις των δανειοληπτών με τις εταιρίες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων (servicers), προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα. Το νομοσχέδιο αφορά δυνητικά εκατομμύρια πολίτες που συναλλάσσονται με τις Τράπεζες […] Διαβάστε >>

Learn More