fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
 21 0724 7754, 69 4698 0382 21 1770 6607
Menu

NEA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Στοιχεία τα οποία ανακτώνται αυτόματα
από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης:
α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.
β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.
γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.
στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.
ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
η) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.
θ) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.
Τα έγγραφα των σημείων α έως ζ της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης.

2. Στοιχεία τα οποία ανακτώνται αυτόματα:
από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ):
α) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
β) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.
Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
3. Έγγραφα τα οποία μεταφορτώνονται
από τον οφειλέτη απευθείας στο Σύστημα:
α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
β) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
δ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
ε) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
στ) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.
ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
η) Συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ), στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων.
θ) Πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.
Τα δικαιολογητικά των σημείων γ, δ, ε, στ και ζ της παρούσας παραγράφου δύνανται να υποβληθούν το αργότερο έως την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4, του άρθρου 8, του ν. 4469/2017. Το δικαιολογητικό του σημείου θ της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβληθεί έως τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 3, του άρθρου 8, του ν. 4469/2017. Στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης υποχρεούται να δηλώσει ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και να επισυνάψει αποδεικτικά ότι έχει αιτηθεί την έκδοσή τους. Σε περίπτωση που το δικαιολογητικό της περ. (θ) της παρούσας παραγράφου δεν δύναται να προσκομισθεί εντός των προθεσμιών που μνημονεύονται στην παρούσα για λόγους ανωτέρας βίας, δύναται όπως αντικατασταθεί από ενυπόγραφη βεβαίωση δικηγόρου αναφορικά με τα βάρη επί των ακινήτων του οφειλέτη.
Τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από τις παρ. 1-7, του άρθρου 5, του ν. 4469/2017 υποβάλλονται κανονικά από τον οφειλέτη.

Σχετικά άρθρα

Νέος Νόμος Κατσέλη & Προστασία Κύριας Κατοικίας

Μέχρι τις 28/02/2019 θα συνεχίσει να ισχύει το υπάρχον πλαίσιο προστασίας του Ν. 3869/2010 -Νόμου Κατσέλη- για τα φυσικά πρόσωπα. Ήδη από το τέλος του έτους 2018, όταν και ήταν η αρχική καταληκτική ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω προστασίας, εκκίνησε μία συζήτηση για το νέο πλαίσιο που θα ίσχυε […] Διαβάστε >>

Learn More

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ N. 3869/2010 με το N.4549/2018 (Νόμος Κατσέλη-Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)

Ο Νόμος 4549/2018 επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010. Δείτε κωδικοποιημένες τις διατάξεις που άλλαξαν. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549/2018   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)   Άρθρο 56 Πεδίο εφαρμογής Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο […] Διαβάστε >>

Learn More

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας της κύριας κατοικίας του Ν. 4605/2019 (Α’ 52).

Για την ένταξη στο νέο προστατευτικό πλαίσιο θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας: Να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Αν το δάνειο είναι επαγγελματικό µε υποθήκη πρώτη κατοικία, τότε η αντικειμενική αξία διαμορφώνεται στις 175.000 ευρώ. β) Ληξιπρόθεσμο ποσό δανείου: Το συνολικό […] Διαβάστε >>

Learn More
dikigoriko grafeio