fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
 21 0724 7754, 69 4698 0382 21 1770 6607
Menu

ΤΑΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΩΝ (μέχρι 20.000€) του Ν. 3869/2010

Η “διαδικασία της ταχείας ρύθμισης μικροοφειλών” που προβλέπεται με τον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη,

deutsche Gesetze & Smartphone

Η “διαδικασία της ταχείας ρύθμισης μικροοφειλών” που προβλέπεται με τον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων δανειοληπτών, που δεν ενέπιπταν στην έννοια της υπερχρέωσης και οι οποίοι μέχρι σήμερα είτε κατέφευγαν στο νόμο Κατσέλη λαμβάνοντας μακρινές δικασίμους, είτε δίσταζαν να υπαχθούν, προσπαθώντας με την αρωγή προσώπων που τους συνέδραμαν και αποστερούμενοι κάθε έννοιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, να παραμένουν ενήμεροι, καθώς και το απαιτούμενο «ξεσκαρτάρισμα» του «κακού» και ανεπίδεκτου είσπραξης χαρτοφυλακείου των πιστωτικών ιδρυμάτων, με την ταυτόχρονη διαγραφή των εν λόγω απαιτήσεων από τους ισολογισμούς τους. Σημειωτέον, ότι από τις 19-08-2015 οι προϋποθέσεις υπαγωγής, που σωρευτικά πρέπει να ισχύουν, είναι οι εξής πέντε (5):

Α)ύψος οφειλών μικρότερο από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€),

Β)μηδενικό εισόδημα –αδιευκρίνιστο παραμένει αν θα πρέπει και το οικογενειακό εισόδημα να είναι μηδενικό, ή μόνο το ατομικό-

Γ)ανυπαρξία ακίνητης περιουσίας

Δ)Μη μεταβίβαση ή εκποίηση ακίνητης περιουσίας κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης

Ε) Το σύνολο της λοιπής περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων τυχών καταθέσεων να μην υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ

Στις παραπάνω πέντε (5) προϋποθέσεις, προστίθεται από 01-01-2016 και μία έκτη, η έννοια του “συνεργάσιμου δανειολήπτη”, η οποία πρώτη φορά αναφέρθηκε στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και αναμένεται μελλοντικά και μέχρι το τέλος του έτους να εξειδικευτεί εκ νέου.

Για οφειλέτες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, προβλέπεται: – άμεση διαγραφή οφειλών. – περίοδος επιτήρησης δεκαοκτώ (18) μηνών κατά την οποία εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης οφείλουν να ενημερώσουν τους πιστωτές τους και το δικαστήριο. Επίσης, κατά την περίοδο επιτήρησης οι πιστωτές νομιμοποιούνται να ενημερώσουν το δικαστήριο για οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη περιέλθει σε γνώση τους. – σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης, οι οφειλέτες νομιμοποιούνται να ζητήσουν μεταρρύθμιση της δικαστικής απόφασης, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι λοιπές διατάξεις του ν. 3869/2010, προτείνοντας σχέδιο αποπληρωμής. – τυχόν απόκρυψη περιουσιακής μεταβολής από τον οφειλέτη, κατά την περίοδο επιτήρησης, επιφέρει άρση διαγραφής και τις προβλεπόμενες στο ν. 3869/2010 κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ειλικρίνειας. Μετά τη λήξη της περιόδου επιτήρησης, η νομική κατάσταση της υπερχρέωσης του οφειλέτη αίρεται.

Σχετικά άρθρα

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΙΣΘΗΣΟΜΕΝΩΝ 36 ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ (άρθρο 58 παρ. 2, 61 παρ. 2 του Ν. 4549/2018 και 5 παρ. 3, 6 και 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και 68 παρ. 8 των μεταβατικών διατάξεων)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 «Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στις καταβολές της παραγράφου 2 του άρθρου 8», εφαρμόζεται και στις δίκες, που […] Διαβάστε >>

Learn More

Δελτίο Τύπου για την αφορώσα στο Ν. 3869/2010 (Νόμο Κατσέλη) εισήγηση προς υποψηφίους για τη σχολή δικαστών του έτους 2020

Το dikastiko.gr αποκάλυψε απόσπασμα εισήγησης προς υποψηφίους για τη σχολή δικαστών του έτους 2020, η οποία, σύμφωνα με την εν λόγω πηγή, χαράζει «γραμμή» προς τους δικαστές οι οποίοι δικάζουν κατ΄ έφεση τις αιτήσεις των δανειοληπτών που ζητούν υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη (Ν. 3869/2010) Χαρακτηριστικά στο συμπέρασμα της […] Διαβάστε >>

Learn More

Δηλώσεις στη Huffington Post για το πλαίσιο πώλησης των κόκκινων δανείων σε funds

Το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση («κόκκινα» δάνεια), με βάση τις διατάξεις του ν.4354/2015, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπει τη διαδικασία για την παροχή άδειας […] Διαβάστε >>

Learn More
dikigoriko grafeio