Menu

Απόφαση 1303/2021 Ειρηνοδικείου Αθηνών

Δικηγόρος Αθήνα Μιχάλης Ι. Κούβαρης

Η παρούσα με αριθμό 1303/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση ανατροπής έκπτωσης οφειλέτη από τις διατάξεις του ν. 3869/2010 επικυρώνοντας το περιεχόμενο των πρωτόδικων αποφάσεων.
Η απόφαση παρουσιάζει σημαντικό νομολογιακό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι είναι η πρώτη που εκδόθηκε πανελλαδικά για την περίπτωση καταχρηστικής εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010 εκ μέρους των πιστωτών.
Είναι δε πιο επίκαιρη από ποτέ, δεδομένης της μεταβολής λόγω μετάπτωσης των τραπεζικών λογαριασμών εξυπηρέτησης εκ μέρους των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες κατέστησαν ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των καθ’ ων πιστωτικών ιδρυμάτων

Η παρούσα με αριθμό 1303/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση ανατροπής έκπτωσης οφειλέτη από τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (δείτε το πλήρες κείμενο εδώ ), επικυρώνοντας το περιεχόμενο των πρωτόδικων αποφάσεων.
Η απόφαση παρουσιάζει σημαντικό νομολογιακό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι είναι η πρώτη που εκδόθηκε πανελλαδικά για την περίπτωση καταχρηστικής εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010 εκ μέρους των πιστωτών.
Είναι δε πιο επίκαιρη από ποτέ, δεδομένης της μεταβολής, λόγω μετάπτωσης των τραπεζικών λογαριασμών εξυπηρέτησης εκ μέρους των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες κατέστησαν ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των καθ’ ων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Για το ζήτημα της καταχρηστικότητας, η εν θέματι απόφαση αναφέρει επί λέξει:

“…Από το αποδεικτικό υλικό αποδείχθηκε ότι ο αιτών μετά την δημοσίευση της μεταρρυθμιστικής απόφασης συμμορφώθηκε προς το διατακτικό της και κατέβαλλε προσηκόντως και εμπροθέσμως στον με αριθμό λογαριασμό 609/023926-73 της αρχικής μετέχουσας πιστώτριας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, που είχε υποδείξει η τελευταία δια των προστηθέντων υπαλλήλων της. Όμως λόγω της ως άνω αναφερόμενης μεταβίβασης προς την 2η εκ των καθών η αίτηση και την ολιγωρία των προστηθέντων υπαλλήλων τους να υποδείξουν έγκαιρα προς τον αιτούντα, όπως τούτο επιβάλλεται τουλάχιστον από τα συναλλακτικά ήθη, νέο λογαριασμό, στον οποίο έπρεπε να καταθέσει το ποσό των 188,07 ευρώ προς την 2η εκ των καθών η αίτηση, η οποία από την 15-11-2019 είχε καταστεί δικαιούχος των ενδίκων απαιτήσεων, εμφανίσθηκε ότι δεν ήταν ενήμερος ως προς τις μηνιαίες καταβολές. Μετά όμως από την υπόδειξη των με αριθμό 1013142116 και 4167323788 λογαριασμών που εξυπηρετούσαν τις ένδικες οφειλές ο αιτών συνέχισε προσηκόντως και εμπροθέσμως να καταβάλλει τις ορισθείσες με την μεταρρυθμιστική απόφαση καταβολές. Για το χρονικό διάστημα από 07-07-2017 μέχρι και 05-03-2020 ο αιτών έχει καταβάλλει το συνολικό ποσό των 7232,60 ευρώ. Συνεπώς η 1η των καθών η αίτηση ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ως θιγομένη πιστώτρια, άσκησε καταχρηστικά και κατά παράβαση των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, το δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και αιτήθηκε να κηρυχθεί έκπτωτος ο αιτών από τη δικαστική ρύθμιση. Κατ’ ακολουθία των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η υπό κρίση αίτηση ανατροπής της έκπτωσης του αιτούντα από τη δικαστική ρύθμιση και να διαταχθούν όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό αυτής…”

1303_2021_απόφαση ανατροπής έκπτωσης