fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
 21 0724 7754, 69 4698 0382 21 1770 6607
Menu

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας της κύριας κατοικίας του Ν. 4605/2019 (Α’ 52).

Για την ένταξη στο νέο προστατευτικό πλαίσιο θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας: Να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Αν το δάνειο είναι επαγγελματικό µε υποθήκη πρώτη κατοικία, τότε η αντικειμενική αξία διαμορφώνεται στις 175.000 ευρώ.

β) Ληξιπρόθεσμο ποσό δανείου: Το συνολικό ύψος δανεισμού με προσημείωση ή εγγύηση πρώτης κατοικίας πρέπει να ανέρχεται ως μέγιστο ποσό στις 130.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο νόμισμα (π.χ. σε ελβετικό φράγκο), τότε λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ξένου νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ώστε να καθοριστεί το μέγιστο όριο των 130.000 ευρώ.

γ) Ετήσιο εισόδημα: Το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των: 1) 12.500 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένει μόνο 1 άτομο 2) 21.000 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένουν 2 άτομα 3) 26.000 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένουν 3 άτομα (δηλ. με 1 προστατευόμενο μέλος, είτε τέκνο ή άλλος συγγενής) 4) 31.000 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένουν 4 άτομα (δηλ. με 2 προστατευόμενα μέλη, είτε τέκνα ή άλλοι συγγενείς) 5) 36.000 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένουν 5 άτομα (δηλ. με 3 προστατευόμενα μέλη, είτε τέκνα ή άλλοι συγγενείς).

δ) Καταθέσεις: Το ανώτερο ύψος των καταθέσεων είναι 15.000 ευρώ μαζί με μετοχές, ομόλογα, κοσμήματα, ράβδους χρυσού, πολύτιμους λίθους.

ε) Περιουσία: Η αξία της υπόλοιπης περιουσίας και των μεταφορικών μέσων (σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα κ.λπ.) του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Σχετικά άρθρα

Συνοδευτικά δικαιολογητικά για ένταξη στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών

Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (Τ.Υ.Κ.Ο.Π.) Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών μαζί με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 – Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 2014) Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν συντρέχει περίπτωση) Κατ’ ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε […] Διαβάστε >>

Learn More

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (άρθρο 62 παρ. 3 και 5 του Ν. 4549/2018 και 9 παρ. 2, 2Α και 2Β του Ν. 3869/2010 και 68 παρ. 11 των μεταβατικών διατάξεων)

Oι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 62: «Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β ως εξής: «2α. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, οποιοσδήποτε διάδικος μπορεί […] Διαβάστε >>

Learn More

Κωδικοποίηση του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (με ενσωματωμένο το σύνολο των τροποποιήσεων)

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του Ν 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση […] Διαβάστε >>

Learn More

2 Σχόλια

 1. Καλή σας ημέρα,
  Θα ήθελα παρακαλώ πληροφορίες όπως & οδηγίες για το πώς θα ενταχθώ στονΝ.4605/2019 καθώς ‘εχω ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καταναλωτικό δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς όπως επίσης και στεγαστικό στην ίδια τράπεζα με 2 μήνες καθυστέρηση καθ’οτι ο μηνιαίος μισθός μου είναι μόλις 480 ευρώ και πρέπει να καλύψω
  τις δόσεις 2 δανείων όπως και τη ρύθμιση των 120 δόσεων στην ΔΟΥ Π. Φαλήρου.
  Για το στεγαστικό έχω υποθήκη της κύριας & μοναδικής κατοικίας μου αξίας περίπου
  85,000 ευρώ. Παράλληλα να ενημερώσω ότι πλέον θα μπορώ να εξυπηρετώ τις υποχρεώσεις μου καθότι αμοίβομαι σε νέα εργασία με υψηλότερο μισθό,
  Παρακαλώ όπως μου υποδείξετε τι ακριβώς πρέπει να κάνω προκειμένου να ενταχθώ στον ως άνω αναφερθέντα νόμο.
  Να σημειωθεί ότι έλαβα επιστολή από την Τράπεζα Πειραιώς που μου υπέδειξε την ένταξη μου.
  Με εκτίμηση
  Τρικόγια Μαρία ( 6909 058933)

Comments are closed.

dikigoriko grafeio