Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά & Προστασία της Κύριας Κατοικίας

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος 3869/2010)

Το Δικηγορικό γραφείο «Μιχάλης Κούβαρης & Συνεργάτες» εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση της υπερχρέωσης που οφείλεται στα κόκκινα δάνεια, μέσω της εφαρμογής του N. 3869/2010 (“Νόμος Κατσέλη”) που αφορά υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και έχει πετύχει από το έτος έναρξης εφαρμογής του μέχρι σήμερα την έκδοση δεκάδων αποφάσεων διαγραφής χρεών δανειοληπτών και ρύθμισης των οφειλών τους, ταυτόχρονα με τη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους. Μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας, πλούσια αρθρογραφία για τις παγίδες και τα πλεονεκτήματα του Νόμου, απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις που μας τίθενται, πλήθος δικαστικών αποφάσεων του γραφείου μας, καθώς και το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας με τις τελευταίες τροποποιήσεις. Έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την υποχρεωτική επικαιροποίηση των εκκρεμών υποθέσεων, καθώς και για τα νέα κριτήρια ένταξης στο νόμο Κατσέλη, που ξεκίνησαν να ισχύουν από την 01η-01-2016 και τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής στα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Το γραφείο μας, προσαρμοζόμενο στις νέες διαμορφωθείσες συνθήκες, προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικές αλλά και χειρισμού τόσο για υποθέσεις προστασίας της κύριας κατοικίας, όσο και για αιτήσεις χορήγησης επιδότησης της μηνιαίας δόσης από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της νέας πλατφόρμας προστασίας της κύριας κατοικίας που έχει ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο των άρθρων 68-84 του Νόμου 4605/2019 – Μέρος Ζ΄- “Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία”-.