Εργατικό Δίκαιο

Employment contractsΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Το γραφείο μας αναλαμβάνει ζητήματα εργατικού δικαίου, σε όλα τα στάδια της εργασιακής σχέσης, από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας έως και την τυχόν λύση αυτής με καταγγελία σύμβασης εργασίας ή οικειοθελή αποχώρηση.
Σε ένα δίκαιο τόσο ζωντανό όσο το εργατικό δίκαιο που αλλάζει συνεχώς, “απαιτώντας” από τους δικηγόρους που το εφαρμόζουν ακατάπαυστη αναζήτηση και επαφή με το αντικείμενο, ο σωστά ενημερωμένος δικηγόρος καθόσταται πολύτιμος σύμμαχος στη διεκδίκηση των – συχνά ποικιλοτρόπως καταπατηθέντων – δικαιωμάτων του εργαζομένου.