Αστικό Δίκαιο

CIVIL word written on wood block. Wooden ABC

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το γραφείο μας σε όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου, με το Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο να κρατούν τα ηνία, χωρίς, ωστόσο, να εξαιρεούνται το Ενοχικό και το Εμπράγματο Δίκαιο. Ενδεικτικά ασχολούμαστε με:

• Αγωγή διαζυγίου, καθώς και συναινετικά διαζύγια, με σεβασμό στον πελάτη και αφού πρώτα διερευνηθεί η δυνατότητα επαναφοράς της συζυγικής σχέσης στην προτέρα κατάσταση,
• Αναγνώριση τέκνου
• Υιοθεσία
• Προσβολή πατρότητας
• Διαθήκες (κατάθεση αίτησης για δημοσίευση και κήρυξη κυρίας)
• Αγοραπωλησία ακινήτου (έλεγχος τίτλων, παράσταση κατά την υπογραφή του συμβολαίου εάν το επιθυμεί ο πελάτης)
• Διεκδικητική αγωγή, ασφαλιστικά μέτρα νομής
• Προσβολή προσωπικότητας.