Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους εξής τομείς:
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κώδικας Δεοντολογίας τραπεζών,
 • Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία (προστασία σημάτων, εφευρέσεων, προστασία κατά αθέμιτου ανταγωνισμού), εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο,
 • Εταιρικό δίκαιο (άσκηση εταιρικών δικαιωμάτων, προσβολή αποφάσεων εταιρείας, προστασία μετόχων μειοψηφίας)
 • Δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων και αντιμετώπιση υπερχρέωσης (άρθρο 99), τραπεζικό και χρηματοδοτικό δίκαιο
 • Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων
 • Δίκαιο αξιογράφων
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Δίκαιο
 • Αυτοκίνητα
 • Διαμεσολάβηση
 • Αθλητικό Δίκαιο
Διακρινόμαστε για τη συνέπεια, την αφοσίωση, το ομαδικό πνεύμα και την αποτελεσματικότητά μας. Άρτια ενημερωμένοι για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε νομικό και οικονομικό επίπεδο, επιλέγουμε για τους πελάτες μας το πιο πρόσφορο μέσο επίλυσης της διαφοράς τους.